2014. március 17., hétfő

Ismerd meg a jógát! (I. rész)

"A jóga megszakítja a kapcsolatot azzal, ami szenvedést okoz. A jógát éleslátással és háborítatlan szívvel kell gyakorolni." /Bhagavad Gita/

Én hiszek abban, hogyha egy ember lelkében minden rendben van, akkor az kívülről is látható! Nekem a rendrakásban nemcsak az egészséges táplálkozás, hanem a jóga is segítségemre van. Hiszem, hogy a mindennapi jóga a legnagyobb nehézségeken is átsegít, pozitív energiákkal tölt fel és megnyugtat.
Ebben a részben a jóga elméleti és spirituális hátterével ismerkedhettek meg, ahol is kiderül, hogy a jóga nemcsak egy mozgásforma, hanem jóval több annál! A jóga, mint kozmikus elv

A jóga bár Indiából származik, mégis egyetemes és ősi bölcsességet hordoz magában. Művelőiket jóginak nevezzük, jelentése: egység. A jóga egyesíti magában mindazt, amire az embernek szüksége van az önmegvalósításhoz és a boldogság eléréséhez. Megtanulsz türelemmel viseltetni saját magad és mások iránt, kitartóvá válsz, megtanulod uralni a tested és a szellemed, megismered a határaidat és az idő erejét! A különböző pózok (ászanák) hatására nemcsak fizikailag, de szellemileg is karbantarthatod önmagad! Ha mindennap gyakorlod a jógát, akkor a végén megismerheted a teljes nyugalmat, a tested és lelked elválaszthatatlan egységét.A jóga az összes kozmikus elvet magába foglaló gyűjtőfogalom. Ezek a kozmikus erők hozták létre a bolygónkat és az egész világmindenséget. A kozmikus elvet nevezhetjük Istennek, Kozmikus Energiának, Szeretetnek, Jógának.

A világmindenség ezernyi naprendszerének létezését valamilyen tudat vezérli. Ez a tudat minden atomban benne van, változatlan és örökké éber, a neve: Parabrahma.
A Parabrahma nem egy személy, hanem egy elv, ami egyensúlyban tartja a teremtést. Nevezhetjük még Fénynek, Hangnak, Igazságnak, Örökkévalónak.


A jóga eredendően abból az igényből fakad, hogy az ember választ akar kapni a lét alapvető kérdéseire: "Ki vagyok? Honnan jöttem? Merre tartok? Miért vagyok itt? Betöltöm-e a feladatom?"

"Évezredekkel ezelőtt az ősi Ázsiában kialakult egy tanítás, amely a világ, az univerzum egy másfajta szemléletét kínálja, egy új filozófiát és talán a megoldást. Ezt a tudományt, a jóga-védanta filozófiát, az indiai jógik és bölcsek fejlesztették ki, akik mély meditációban jutottak el a létezés törvényeinek tökéletes ismeretéhez, megtalálták az élet értelmét és felszabadultak az élvezet és fájdalom örök váltakozása alól. Az a vágy vezérelte őket, hogy segítséget nyújtsanak mindenkinek külső eszközök igénybevétele nélkül. Azt kutatták, hogy kik vagyunk valójában.

"Az Önvaló, a halhatatlan Atma."


„Minél inkább életre kelted testedet, annál tudatosabbá válsz önvalódban.” /Yesudian/

Az Atma az isteni, az élő fény, amely sosem húny ki. A halál csak a testet pusztíthatja el, az Atmát nem érintheti. Az Atma örökké él, az Atma az élet." Hogy jobban megértsd, miről is van szó, képzeld el a következő helyzetet. Olvasol egy könyvet, teljesen belemerülsz, valaki megkérdi tőled, hogy a tiéd-e a könyv, mire te egy kézmozdulattal a mellkasod felé mutatsz. Hová mutattál? A szívedre! Nyelvtől, kultúrától függetlenül ez a mozdulat a világ minden táján ugyanaz lenne! Tehát az, amit Én-nek hívunk, az Önvaló, az Atma a szívünkben lakozik. 

"Mindnyájan egyek vagyunk." 

 
"Hogyan értelmezhetjük ezeket a szavakat? Tölts meg húsz edényt vízzel, és helyezd el a kertbe a telihold éjszakáján, és figyeld meg őket. Mindegyik edényben megjelenik a Hold a víz felszínén. Valóban húsz hold lenne az égen? Nem, csak egy van, amely az összes edényben tükröződik. Ezért mondjuk hát: "Egy Mindenben, Minden Egyben." Minden élőlényben, legyen az ember vagy állat, ugyanaz az atma lakozik, a tiszta isteni fény. Isten önmagát tükrözi vissza minden élőlényben, akárcsak a Hold tükröződik a különböző csészékben. Ha a víz nem tiszta vagy a felszíne nem nyugodt, a tükörkép sem lesz tiszta. A telihold az égen ugyanaz, változatlan, csak másként tükröződik a különböző edényekben. Ugyanígy Isten is mindig jelen van bennünk, csak éppen nem vagyunk ennek tudatában, mert elménk és tudatunk nem eléggé tiszta és nyugodt."

Mindebből következik, hogyha elménk és tudatunk kitisztul és lenyugszik, akkor "megláthatjuk" Istent, a Kozmikus Energiát, az Örökkévalót, a Szeretetet.
Isten létezését kétféleképpen tapasztalhatjuk meg:
  1. A NIRGUNA Isten egyetemes formája, láthatatlan, csakis a belső érzékelésünk mutathatja meg, mint transzcendens fényt vagy hangot, illetve egyetemes tudást és bölcsességet.
  2. A SARGUNA azt jelenti, hogy Isten visszatükrözi önmagát a körülöttünk lévő élőlényekben, az élet minden formájában, ahogy a telihold tükröződik a vízzel teli edényekben.

A jóga személyiségfejlesztő hatása

"Ha minden nap kitartóan gyakorlod a jógát, akkor képes leszel szilárdsággal és érettséggel fogadni az élet zűrzavarát." /B.K.S. Iyengar mester/

Mindenki szeretne egészséges, boldog, kiegyensúlyozott életet élni, de sajnos egyre kevesebb ember képes megteremteni maga körül mindazt, ami a harmonikus élet eléréséhez szükséges. Állandó nyomás alatt élünk, folyamatos a stressz, a rohanás, nincs időnk magunkra az állandó taposómalom mellett. A mai kor embere hiába próbál megnyugodni, lazítani, a környezetét nem képes kizárni, ezért altatókkal, alkohollal, drogokkal próbálja megtalálni a belső békét, minduntalan azt az állapotot keresve, amikor nem gondolkozik egyfolytában a holnapon, a tegnapon vagy a jelenen. Mindannyian szeretnénk, ha lenne az agyunkon egy gomb, azzal a felirattal, hogy "OFF", de ez sajnos nem így működik.

A jóga arra tanít, hogy a belső békénket csak akkor találjuk meg, ha helyreállítjuk az egyensúlyt. Tudjuk, hogy lényünknek számos vonatkozása van (szellemi és fizikai síkon egyaránt) és ha boldogok akarunk lenni, akkor ezeknek mind egyensúlyba kell kerülniük. A jóga módszereivel és technikáival megteremthetjük a harmóniát. Az ászanák (kitartott testhelyzetek), a légzőgyakorlatok (pranajáma), a relaxáció és meditáció, a pozitív gondolkodás mind-mind olyan eszközök, melyek utat nyitnak a fizikai egészséghez, a békéhez és lehetővé teszik önmagunk megismerését egy magasabb szinten. A jóga mindenekelőtt gyakorlati út, mindent magunknak kell elérnünk, csak saját erőfeszítéseinken keresztül juthatunk el az áhított békéhez! 

Fejlődésünk minden szintjén a jóga egy bizonyos ágára van szükségünk, de hiába létezik több jógaút, ezek óhatatlanul összefonódnak:
  1. A karma jóga a másokért, végzett önzetlen munka
  2. A bhakti jóga a szeretet és a nemes eszmények iránti odaadás megvalósításának útja
  3. A gjána jóga a tudás elmélyítését, fejlesztését és a létezés törvényeinek megismerését jelenti
  4. A rádzsa jóga olyan technikákból áll, amelyek fejlesztik testi képességeinket és hozzásegítenek az intellektusunkban és elménkben szunnyadó lehetőségek kibontakoztatásához
Ha a jóga útjára lépsz, akkor szilárd elhatározással és fegyelemmel kell alkalmaznod a módszereket. Az út egyáltalán nem lesz könnyű, le kell győznöd a belső ellenségeidet: a vágyat, a haragot, a kötődést, a kapzsiságot a féltékenységet, a büszkeséget. Nemcsak meg kell értened, de el is kell fogadnod önmagad, ami igazán nehéz feladat, de csak így érheted el a 'megvilágosodást' (az áhított belső békét).

A jóga spirituális útja


"Minél mélyebbre megyünk a tudatosság élményében, annál inkább észrevesszük, hogy mennyire határtalan lényünk mélysége." /B.K.S. Iyengar mester/

A jóga út Istenhez, mégsem tekintünk vallásként rá. Isten ebben az értelemben nem más, mint a fentebb már említett kozmikus elv, a Fény, az örökké éber tudat, mely áthatja a létezés minden formáját. Istenből csak egy van, illessék bármilyen névvel és öltsön bármilyen alakot, "annyi arca van, ahány embert hordoz a föld." Mindenki kialakít magában egy saját képet Istenről, a saját spirituális fejlettségi szintjének megfelelően. Aki mások előírásai alapján képzeli el Istent, annak csupán kölcsönvett és nem saját maga által alkotott képe van róla.

A jóga és minden vallás lényege ugyanaz: az ember spirituális fejlődésén át eljutni a végső célig, ami nem más, mint az Önmegvalósítás és az Isten-megvalósítás. A vallásokban az idő múltával a cél elhomályosult és "Isten valami távoli dogmarendszerek keretei közé szorított lénnyé változott." Emlékeztek az edényekre és a Holdra? Isten bennünk tükröződik, ha sikerül letisztulnia elménknek és tudatunknak, akkor elérhetjük és megvalósíthatjuk Őt, azaz Önmagunkat! Akiknek már sikerült, közvetítik a jóga bölcsességét mindazoknak, akik még csak keresik az utat. 

A jóga tanításai szerint, mindenki elérheti és megvalósíthatja Istent, de mindenkinek a saját útján kell haladnia. Nem számít, hogy milyen valláshoz tartozunk vagy nem tartozunk, mert a jóga egyesíti magában a világvallások pozitív elveit: az erőszakmentességet, a megértést, mások segítését, a megbocsátást, a szeretetet. 

A jóga tehát egy spirituális utazás, mely saját tapasztalataidra, nem pedig mások élményeire és előírásaira épül, hiszen utóbbiak jelentése idővel elvész vagy átalakul.
Kezdd el járni a saját utadat, hidd el, érdemes!

„A csendben a lélek megtalálja az utat a tisztább fénybe, és mindaz, ami megfoghatatlan és megtévesztő, kristálytisztasággal feltárul.” /Mahátma Gandhi/

Forrás:
http://www.jogaerd.hu/index.php/Joga-informaciok/mi-a-joga.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga

1 megjegyzés: